Myslivecký spolek

Zahrádka - Ocmanice

Vítejte

Naše honitba je ve dvou katastrech. V katastru obce Zahrádka a Ocmanice. 

Myslivecký spolek Zahrádka-Ocmanice celkově hospodaří na 1334,8021 ha. Z toho je 325,1014 ha lesů, 912,8448 ha polností, 66,5173 ha vodních ploch a 30,3386 ha ostatních ploch.

Z důvodu vyrovnání hranic honitby, z hlediska chovu ochrany a zlepšování životních podmínek zvěře byly k námi obhospodařované honitbě přičleněny i některé pozemky z honiteb Častotice, Čikov a Vícenice.

Pro chov máme stanoveny druhy zvěře srnčí, bažantí a zaječí. Ovšem nejen tyto druhy jsou v naší péči. V našem zájmu je i péče o dobré podmínky života vodního ptactva a všech obyvatelů naší přírody.

Hon 2010
Myslivecký spolek Zahrádka-Ocmanice : Hon 13.11.2010