Myslivecký spolek

Zahrádka - Ocmanice

Rok v honitbě

Leden

leden

 

Tento měsíc se věnujeme především péči o zvěř. Stálý dostatek krmiva v krmelcích a zásypech je v zimním období pro zvěř důležitý. Zvěři předkládáme především jádro, dužnaté krmiva (krmnou řepu, cukrovku, mrkev, kapustu, jablka atd.) nabídneme v tomto období zvěři jen malých množstvích a kontrolujeme stav lizu ve slaniscích V lovecké oblasti se věnujeme odlovu černé zvěře.

Únor

unor

 

Je to poslední měsíc zimy. Mnohdy je ještě krajina pokrytá sněhem. Zvěř potřebuje ochranu a péči ještě víc než jiné měsíce. Hlavní pracovní náplní myslivců je péče o zvěř. Po dlouhé zimě má vyčerpány tukové zásoby energie, je v horší fyzické kondici, v těle samic probíhá intenzivní vývoj embryí. Spárkatá zvěř musí mít v únoru v krmelcích dostatek kvalitní a vyvážené potravy. Předejdeme tím poškozování lesních porostů. V únoru je již minimum loveckých příležitostí. Věnujeme se lovu lišek a zejména selat zvěře černé, a to individuálními způsoby lovu. Probíhá sčítání zvěře.

Březen

brezen

 

Zima ustupuje jaru. Sluníčko pomalu probouzí přírodu k životu, začínají kvést byliny , začíná období námluv. Jedněmi z prvních jsou divoké kachny. Právě pro časnou dobu hnízdění se jim lidově říká „březňačky". Běžně se také můžeme setkávat s mláďaty černé zvěře nebo malými zajíčky, vrací se stěhovaví ptáci. Je nanejvýš potřebné v tomto období zachovávat v přírodě klid a nerušit její obyvatele. Nejen v zájmu fauny ale i v zájmu vlastním. Každá máma brání svoje potomstvo a cíti-li se ohrožena, může i zaútočit. Jaro je dobou oprav mysliveckých zařízení, údržby krmelců a zásypů. Březen je také posledním měsícem mysliveckého roku. Hospodář uzavírá agendy za příslušný rok a odevzdává hlášení o hospodaření. Pokračuje sčítání zvěře.

Duben

duben

 

Duben je první měsíc mysliveckého roku. Nevíce práce má hospodář, který plánuje celý další rok. V honitbě pokračuje hnízdění ptactva. V této době je víc než žádoucí nerušit zbytečně zvěř, postarat se o klid v honitbě mají myslivci možnost i ve spolupráci s obecním úřadem. Z mysliveckých zařízení odstraňujeme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci, ale i asanaci jejich okolí. Velmi dobré desinfekční účinky má UV složka slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístění o několik metrů jinam. Nezapomínejme rovněž na asanaci vnadišť pro černou zvěř, na nichž se může nacházet větší množství znehodnoceného krmiva.

Květen

kveten

 

Začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře. Hned od 16. května se věnujeme lovu průběrných srnců I. věkové třídy, mezi něž patří zejména paličkáči, knoflíkáči a špičáci do délky paroží asi 5 cm. Rovněž můžeme lovit průběrné srnce vyšších věkových tříd. Zásadně se však vyvarujeme lovu silných teritoriálních srnců, který ponecháme až na období říje, respektive po ní. Myslivecký hospodář na základě schváleného plánu lovu vypsisuje povolenky k lovu. Před začátkem lovecké sezony si myslivecký hospodář vyzvedne na místně příslušném orgánu státní správy myslivosti plomby a lístky o původu zvěře. Každý ulovený kus je nutné opatřit nesnímatelnou plombou, vyplnit lístek o původu zvěře a hlášení o lovu zvěře. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí bažanti, zajíci mají druhé vrhy. Při pochůzkách honitbou se věnujeme lovu predátorů . Myslivecký hospodář a myslivecká stráž také lovu toulavých koček a psů v souladu se zákonem o myslivosti. V květnu vznikají často škody na zvěři při kosení pícnin.

Červen

cerven

 

Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V krajině se vyskytuje velké množství mláďat Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí či koroptví kuřata a mláďata většiny našich pěvců. Červen využíváme k přípravě kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina. Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost.

Červenec

cervenec

 

Koncem července začíná v naší zemědělské krajině sklizeň obilovin. Čas žní je tak signálem k zahájení myslivecké péče o zvěř. Na loukách sečeme otavu a věnujeme maximální pozornost jejímu kvalitnímu usušení a následnému uskladnění. Bažantům do zásypu předkládáme pozadky, plevy, sklizňové odpady, obohacené o semena jiných rostlin nebo zlomkové obilí. Včasným přikrmováním předejdeme roztoulání bažantů po okolí. Zajíce v této době přikrmujeme především dužnatým krmivem (řepa, mrkev). U srnčí zvěře probíhá říje.

Srpen

srpen

 

V srpnu začíná doba lovu řady druhů naší spárkaté zvěře. Od 1. 8. můžeme lovit veškerou zvěř vysokou. První srpnová dekáda ještě skýtá možnost lovu srnců v říji. Dobrou noční viditelnost jasných srpnových nocí využijeme k lovu černé zvěře. Bez omezení lovíme veškerá selata, rovněž lončáky, zvláště pak samičího pohlaví. Myslivecký hospodář v průběhu srpna připraví organizaci prvních společných lovů na divoké kachny.

Září

zari

 

V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezona. Zkracující se den a chladná rána předznamenávají začátek jelení říje. Od září začíná doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. V září dále lovíme srnce. Začínají také první hony na divoké kachny. Začátek podzimu sebou přináší, kromě lovu, období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách kontrolujeme stav zařízení k přikrmování zvěře. Začínáme předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.

Říjen

rijen

 

V první polovině října nejstarší srnci shazují paroží. Jelení a srnčí zvěř přebarvují do zimní srsti. Koncem října upadají jezevci a plazi do zimního spánku. Začínají první hony na bažanty a pokračují hony na divoké kachny. Spárkatou zvěř přikrmujeme pravidelně jadrnými krmivy, aby si vytvořila důležité tukové zásoby na zimu. Ke konci října navezeme do oborohů seno a založíme jej do krmelců.

Listopad

listopad

 

Lovecké signály, štěkot psů a hlasité pokřiky honců znějící z našich honiteb jsou neklamnými znameními příchodu listopadu a s ním také hlavní sezony společných lovů. V honitbách s drobnou zvěří pořádáme hony na bažanty a zajíce.

Prosinec

prosinec

 

S prosincem nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezona a to jak zvěře spárkaté, tak i drobné. Pro zvěř nastává období nouze, myslivci jsou povinni pomoci zajistit zvěři potravu. Podle počasí a množství sněhu přidáme do krmelců čerstvé seno. Bažantům do zásypů předkládáme plevy smíchané s jadrným krmivem, do zaječích krmelců seno a řepu. Kontrolujme a doplňme stav lizu. Mělo by být naší morální povinností, abychom i zvěři v období Vánoc dopřáli klid. Určitě si to zaslouží. Časté rušení ji v zimě neprospívá. Přichází o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek nejen zvýšené riziko úhynu, ale také škod na lesních porostech.